Geschillen en klachtenregeling

Bij geschillen met de behandelaar is het advies om dit eerst te bespreken met de behandelaar en met elkaar tot een oplossing te komen.

De beroepsverenigingen waarbij de behandelaar c.q. de kliniek is aangesloten kennen een klachtencommissie in het geval de behandelaar en de cliënt er niet uitkomen.

HEALTH: Wij zijn aangesloten bij de MBOG (Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde). De MBOG is aangesloten bij de Geschilleninstantie van de Koepel Alternatieve Behandelwijzen (KAB). De BVAT is aangesloten bij de SCAG, Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen. Aan het laten behandelen van een klacht door deze onafhankelijke geschillencommissies zijn kosten verbonden. Een klacht kan ingediend worden via (www.kab-klachten.nl)

BEAUTY: Wij werken met een externe onafhankelijke klachten – en geschillencommissie via DOKh.
De volledige klachtenregeling is te downloaden op www.dokh.nl