Geschillen en klachtenregeling

Bij geschillen met de behandelaar is het advies om dit eerst te bespreken met de behandelaar en met elkaar tot een oplossing te komen. De beroepsverenigingen waarbij de behandelaar c.q. de kliniek is aangesloten kennen een externe onafhankelijke klachtenfunctionaris en klachtencommissie in het geval de behandelaar en de cliënt er niet uitkomen.

Orthomoleculaire geneeskunde:

Wij zijn aangesloten bij de MBOG (Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde). De MBOG is aangesloten bij de Geschilleninstantie van de Koepel Alternatieve Behandelwijzen (KAB). Om de klachtenfunctionaris in te zetten,  kun je contact opnemen met het secretariaat van de MBOG. Zij laten de klachtenfunctionaris vervolgens kosteloos contact met u opnemen.

Als de inzet van de klachtenfunctionaris of de wijze waarop jouw onvrede of klacht is afgehandeld voor jou onbevredigend is, dan kun je je wenden tot de geschillencommissie. Aan het laten behandelen van een klacht door deze onafhankelijke geschillencommissies zijn kosten verbonden. Een klacht kan ingediend worden via (www.kab-klachten.nl)

Cosmetische geneeskunde en huidtherapie:

Wij werken met een externe onafhankelijke klachten – en geschillencommissie via DOKh.
De volledige klachtenregeling is te downloaden op www.dokh.nl